web analytics

GodTube-logo1Zapraszamy do wysłuchania homilii wygłószonych w kolejnych dniach Triduum na Stradomiu ku czci Nawrócenia św. Pawła.  Tegoroczne homilie są  bogatym źródłem wiedzy na temat nie tylko samego Apostoła Narodów ale i podstawą do rozważania na temat roli św. Pawła w naszym życiui i jego wpływowi na cały świat współczesny.

23 stycznia 2009. Homilia ks. prof. Waldemara Rakocego CM

24 stycznia 2009. Homilia ks. prof. Stanisława Mędali CM

25 stycznia 2009.

Słowo wstępne kard. Stanisława Dziwisza na początku Mszy św.

Homilia ks. kardynała Stanisława Dziwisza


Tags: , , , ,