web analytics

(ZENITH.ORG) Dla uczczenia 30-tej rocznicy wyboru Jana Pawła II Telewizja Watykańska wypuściła kolekcję 5 płyt DVD opisujących w bardzo szeroki sposób życie i pontyfikat Karola Wojtyły.

Kolekcja „The Pope Who Made History” (Papież, który tworzył historię),  dostępna wyłącznie za pośrednictwem HDH Communications, opisuje życie Karola Wojtyły w sposób chronologiczny.

Pierwsza płyta DVD zawiera materiały przedstawiające Karola Wojtyłę od dzieciństwa do wyboru na papieża 16 października 1978.

Druga i trzecia płyty obejmują lata 1988 – 1995 z podkreśleniem roli Jana Pawła II jako świadka pokoju oraz zwróceniem uwagi na zburzenie Muru Berlińskiego.

Płyta czwarta opisuje kolejne lata aż do roku 2000.

Płyta piąta zawiera dokumentację ostatnich lat życia Jana Pawła II w tym pożegnanie z wiernymi w Rzymie.

Do 16 listopada zaplanowano sprzedaż kolekcji z 30% bonifikatą przy zakupach dokonywanych on-line.

Więcej na temat kolekcji „The Pope Who Made History” i sposobu jej nabycia można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową HDH Communications


Tags: , , , ,