Sections

WincentyWiki:Rozważania/ V NIedziela Wielkiego Postu , Rok A

V Niedziela Wielkiego Postu, Rok A

Dzisiejsze czytania: Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11, 1-45«Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy» (Rz 8,9)
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26 Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 27 Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat» (J 8,25)