Sections

WincentyWiki:Rozważania/ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok A

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok A

Dzisiejsze czytania: Dz 10, 34a.37-43 ; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9


«Ciemności ustępują,a świeci już prawdziwa światłość» (1J 2,8b)

Kiedy Jezus chciał wskrzesić Łazarza, rozkazał: "Weźcie stąd ten kamień", zaprotestowała Maria, przekonana, jak przypuszczam, że nikt nie jest bardziej nieżywy niż jej brat. "Panie", wskazała, "będzie smród, on jest nieżywy od czterech dni". Jezus odparł jej "czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga?"

Prosi nas abyśmy uwierzyli nawet wtedy, kiedy znajdziemy się w ciemnościach nocy i mrokach śmierci. Uczy nas,abyśmy nie nie lękali się nawet wtedy, kiedy chmura podejrzeń nadciąga lub kiedy zdarza sie porażające wydarzenia (Mt 1,20; 28,5,10). Strach szybko może przerodzić się w panikę lub histerię, które mogą przysłonić rozum i widzenie. Panika nie tylko może doprowadzić nas do utraty spojrzenia na chrześcijańską naukę o nadstawianiu drugiego policzka i na przykład Cierpiącego Sługi nadstawiającego kark bijącym go i policzki rwącym mu brodę, nie zasłaniającego twarzy od obelg i plucia. Ale może także skłonić nas do wyboru taktyki "strachu i wstrząsu" i w ten sposób do uchybienia sprawiedliwości domagając się więcej niż oczu za jedno oko i więcej zębów za jeden ząb. Z kolei histeria może sprawić, ze zapomnimy o chrześcijańskim miłosierdziu i współczuciu w taki sposób, że wprowadzimy politykę zera tolerancji, która "może jedynie prowadzić do utraty bycia wspólnotą chrześcijańską", ostrzega Curtis Bryant SJ, w artykule "Terapia psychologiczna księży molestujących seksualnie" (“Psychological Treatment of Priest Sex Offenders” - "America", wydanie z 1 kwietnia 2002).

Wierzący nie poddają się śmierci i ciemności. Wiara upewnia ich, za sprawą Boga, że porządek i światło powstaną tam, gdzie jedynie jest bezkształtna pustka i ciemność.

Jak Abraham, wierzący pokładają nadzieję wbrew nadziei i jasno posłuszni są Bogu przyjmując ubóstwo, pozbywając się długo posiadanych niezbędnych dóbr aby w ten sposób spełniła się Boża obietnica. Uznają, że Bóg tworzy z niczego, podnosi ze śmierci do życia i wywyższa poniżonych.

Wierzący naciskają, tak jak czynili Izraelici w drodze do ziemi obiecanej, wbrew pozornie nieprzezwyciężonym szansom, Łaską Bożą chronieni przed niebezpieczeństwem, która, paradoksalnie, robi również użytek z chmury strachu by ich ochronić i prowadzić.

Wierni wiedzą, że miłość Boga względem nich jest zbyt silna i całkowicie bezwarunkowa aby mogła być powstrzymana przez ciemność i ich powtarzaną niewiarę a jego przymierze pokoju jest zbyt silne aby mogła nim wstrząsnąć śmierć znaczoną częstymi zdradami.

Wierzący umacniani są wiarą, że Bóg wyprowadzi ich z ciemnej przeszłości, obmywając ich czystą wodą i obdarzając nowymi sercami,wzmacniając ich pouczając ich, że sami mogą nauczyć się kroczyć Jego drogą i żyć w pokoju na zawsze.

Wyznając razem z Martą swoją wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, wierzący stają się dziećmi zmartwychwstania i zdolnymi wznieść się nad sprawy światowe (por. Łk 20, 34-36).

Odkąd, przez chrzest wierni zostali włączeni w śmierć Chrystusa, więc równie z nim zostali wskrzeszeni do nowego życia. W ten sposób stają się zdolni do przejścia tam, gdzie Bóg jest i poszukiwania, mimo, że nadal pozostają na ziemi, gdzie ciągle jest ciemność i śmierć, "tego co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Ojca".

Obfitując w wiarę zmartwychwstania a także pewność, jaką miał św. Wincenty a Paulo, że ich doświadczenie ciemności i śmierci, ucisku, cierpienia, procesów i trybunałów oznacza ich bezbłędnie jako własność Chrystusa, którzy stają się przeznaczeni by ujrzeć chwałę Bożą. Wierni głoszą śmierć Pańską aż On przyjdzie w chwale i za św. Janem od Krzyża śpiewają (z “Pieśń Duszy radującej się poznawaniem Boga przez wiarę” [tłumaczenie własne]:

Albowiem dobrze znam źródło, co wytryska i płynie
choć noc wszędzie.
Źródło to skryte jest w chlebie żywym,
dla dobra życia naszego,
choć noc wszędzie.
Przywołuje stworzenia,
które zaspokoją swe pragnienie mimo ciemności,
choć noc wszędzie.
A źródło to którego pragnę
widzę w tym chlebie życia,
choć noc wszędzie.  • tłumaczenie z angielskiego Toma
  • to read this reflection in English go to Easter Sunday, Year A written by Ross Reyes Dizon