Sections

WincentyWiki:Rozważania/ NIedziela Palmowa, Rok A

Niedziela Palmowa, Rok A

Dzisiejsze czytania: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66'«Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie (...) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko (...) aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.» (Flp 2,6-11)
«W Krzyżu cierpienie. W Krzyżu zbawienie. W Krzyżu miłości nauka»