Sections

WincentyWiki:Rozważania/ III NIedziela zwykła, Rok B

III Niedziela Zwykła, Rok B

Dzisiejsze czytania: Pwt 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28


3NiedzielaZwyklaB.jpg
«Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.» (Jon 3,10)
«Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków.» (Ps 25,4-6)
«Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich.» (Ps 25,8-9)
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1,15)
«"Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi." I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.» (Mk 1, 17b-18)


powrót do biblioteki rozważań