Sections

WincentyWiki:Rozważania/XX Niedziela Zwykła, Rok A

XX Niedziela Zwykła, Rok A

Dzisiejsze czytania: Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28


ChurchOfAllNations.jpg
«Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów» (Iz 56,6-7)

(...)