Sections

WincentyWiki:Rozważania/XXX Niedziela Zwykła, Rok A

XXX Niedziela Zwykła, Rok A

Dzisiejsze czytania: Wj 22,20-26; 1Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40


Czyńcie innym to co chcielibyście aby oni wam czynili
«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem". To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy» (Mt 22,34-40)

(...)