Sections

WincentyWiki:Rozważania/XXV Niedziela Zwykła, Rok B

XXV Niedziela Zwykła, Rok B

Dzisiejsze czytania: Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37


25ZwyklaB.png
«Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo — jak mówił — będzie ocalony”» (Mdr 2,19-20)
«Oto mi Bóg dopomaga,Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię.» (Ps 54,6.8)
«Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.» (Jk 4,3)
«Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.» (2Tes 2,14)
«Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”» (Mk 9,36-37)


powrót do biblioteki rozważań