Sections

WincentyWiki:Rozważania/XXII Niedziela Zwykła, Rok A

XXII Niedziela Zwykła, Rok A

Dzisiejsze czytania: Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27


TakeMyCross.jpg
«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania» (Mt 16,24b-27)

(...)