Sections

WincentyWiki:Rozważania/XVI Niedziela Zwykła, Rok A

XVI Niedziela Zwykła, Rok A

Dzisiejsze czytania: Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43


Tares-wheat.jpg
«Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.» (Mt 13,37-43)
[...]