Sections

WincentyWiki:Rozważania/XI Niedziela Zwykła, Rok B

XI Niedziela Zwykła, Rok B

Dzisiejsze czytania: Ez 17,22-24; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34


BozeCialoB.jpg
«Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię» (Ez 17,24)
«Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: z rana głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami.» (Ps 92,2-3)
«Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.» (Mk 1,15)
«Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu» (Mk 4,30-32)


powrót do biblioteki rozważań