Sections

WincentyWiki:Rozważania/Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Rok A

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Rok A (XXXI Niedziela zwykła)

Dzisiejsze czytania: (1 Msza) Hi 19,1.23-27a; 1Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a
(2 Msza) Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11,32-45 (3 Msza) Mdr 3,1-6.9; 2Kor 4,14-5,1; J 14,1-6


CmentarzKrzyz.jpg
«Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do śmierci [Chrystusa], zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy». (Rz 6,5-9)

(...)