Sections

WincentyWiki:Rozważania/V Niedziela Zwykła, Rok B

V Niedziela Zwykła, Rok B

Dzisiejsze czytania: Job 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39


5NiedzielaZwyklaB.jpg
«Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna» (Job 7,7)
«Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.» (Ps 147,5-6)
«Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.» (1Kor 9,16-18)
«Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.» (Mt 8,17)


powrót do biblioteki rozważań