Sections

WincentyWiki:Rozważania/VI Niedziela Zwykła, Rok B

VI Niedziela Zwykła, Rok B

Dzisiejsze czytania: Kpł 13,1-2.45-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45


6NiedzielaZwyklaB.jpg
«Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp.» (PS 31,1-2)
«Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.» (1Kor 10,31-11,1)
«Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.» (Mk 1,40-42)


powrót do biblioteki rozważań