Sections

WincentyWiki:Rozważania/VIII Niedziela Zwykła, Rok A

VIII Niedziela Zwykła, Rok A

Dzisiejsze czytania: Iz 49,14-15; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

OknoZycia.jpg

“Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.” (Iz49,15)


Kiedy posłuchamy wiadomości w telewizji czy przeczytamy codzienne gazety z łatwością możemy dojść do wniosku, że pytanie zadane przez Izajasza nie jest wyłącznie retoryczne. Gdyby tak nie było czy potrzebne byłoby "okno życia" w domu zakonnym Sióstr Nazaretanek w Krakowie? Czy potrzebne byłyby łóżeczka albo kołyski przed drzwiami szpitali położniczych w niektórych miastach?