Sections

WincentyWiki:Rozważania/Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rok A

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rok A

Dzisiejsze czytania: Dz 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rok A
Dzisiejsze czytania: Dz 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
“Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało... Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.” (1Kor 12,13)

2 czerwca 1979 usłyszeliśmy na pl. Zwycięstwa w Warszawie te słowa: "Niech zstąpi Duch twój. Niech zstąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" wypowiedziane przez Jana Pawła II. I zstąpił Duch. I odmienił oblicze tej ziemi. Kilka słów - wielka nadzieja, jeden gest - niezmierzona wiara, obecność - miłość. Czy potrzebujemy innego przykładu wyjaśniającego słowa antyfony na wejście z dzisiejszej liturgii: "Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę" (Mdr 1,7)?

(...) --Toma' 16:32, 11 maj 2008 (EDT)