Sections

WincentyWiki:Rozważania/Uroczystość Trójcy Świętej, Rok A

Uroczystość Trójcy Świętej, Rok A

Dzisiejsze czytania: Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18


Holy Trinity Column top.jpg

“Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie”

czytamy w Antyfonie na wejście w tekstach liturgicznych dzisiejszej. W tym jednym zdaniu objawia się cała tajemnica Boga w Trójcy Jedynego -- Bóg jest Miłosierdziem! Gdyby nie miłość miłosierna Trójca nie istniałaby. Kiedy potomkowie Abrahama zwracają swe oczy w modlitwie porannej ku niebu wyznają: "Jest-Który-Jest Panem naszym, Jest-Który-Jest jedyny". A my dzięki nieograniczonej miłości "Tego-Który-Jest" wyznajemy, że "tak Umiłował świat, że Syna Swego dał...", a Ten z tej samej miłości do ludzi życie swoje oddał i "Ducha Pocieszyciela" zesłał im. Miłość Boga Ojca, Syna Jednorodzonego i Ducha Pocieszyciela łączy nie tylko ich samych, ale łączy całe stworzenie. "Kto kocha Mnie, kocha i Ojca". Jeżeli Miłość Chrystusa jest między nami, to Bóg w Trójcy jest między nami. Jeżeli Jego ponaglająca miłość miłosierna jest w nas, w naszych działaniach i w ubogich i potrzebujących, których mamy wokół to On Sam w Trójcy Jedyny jest wśród nas. Przez miłosierdzie Boga w Trójcy stajemy się z nim jednością. A przecież naszym celem i celem Boga jest -- aby wszyscy byli jedno.

(...) --Toma' 06:39, 19 maj 2008 (EDT)