Sections

WincentyWiki:Rozważania/IV Niedziela Zwykła, Rok B

IV Niedziela Zwykła, Rok B

Dzisiejsze czytania: Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20


4NiedzielaZwyklaB.jpg
«Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. » (Pwt 18,18-19)
«Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku..» (Ps 95,6-7b)
«Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.» (Mt 4,16)
«Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie» (Mk 1, 21b-22)


powrót do biblioteki rozważań