Sections

WincentyWiki:Rozważania/III Niedziela Adwentu, Rok B

III Niedziela Adwentu, Rok B -- "Gaudete"

Dzisiejsze czytania: Iz 61, 1-2a.10-11; 1Tes 5, 16-24; J 1,6-8.19-28


DuchPanaNadeMna.jpg
«Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana. "Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów"». (Iz 61, 1-2a.10-11)
«A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie». (Łk 1, 50.53-54)
«Zadawali mu pytania, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała"» (J 1, 25-27)


(...)powrót do biblioteki rozważań