Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/9 wrzesień

9 września
"Nasz drogi Zbawiciel nie był nigdy w skrajnościach." - Św. Elżbieta Anna Seton

Jedna z moich największych potrzeb jest równowaga w moim życiu, Panie. Kiedy zaczynam odchodzić od tego czy innego celu, doprowadź mnie z powrotem do Ciebie, który jesteś centrum mojego życia a wszystkie rzeczy będą na swoim miejscu.