Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/9 październik

9 października
"Wieczność! Głos rozpoznawany wszędzie. Wieczność! Kochać i służyć tylko jemu, który powinien być kochany, wiecznie chwalony w niebie i któremu wiecznie należy służyć". - St. Elizabeth Ann Seton

Ojcze Niebieski, kiedy doświadczam smutku i żalu po śmiertelnej stracie tych, których kocham, moim największym pocieszeniem jest świadomość, że ponownie zostaniemy złączeni w błogosławionej Wieczności.