Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/8 styczeń

8 stycznia
"Chociaż lekarz jest członkiem personelu to potrzebuje mądrej i oddanej współpracy." (św. Wincenty a Paulo)

Ojcze w Niebie, w naszych obecnych czasach niezbędne jest aby lekarze i reszta personelu pracowali w zespole. Spraw, abym pamiętał, że wkład każdego członka zespołu jest tak samo ważny do osiągnięcia pozytywnego wyniku całej pracy.