Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/7 wrzesień

7 września
"Wiele sprzecznych rzeczy zdarza się nam: niekorzystne opinie o nas, naszych pracach, naszych intencjach. Te sprzeczności mają zaletę zapobiegania próżności i sławie, zobowiązania nas, do rzucenia się pewniej w ręce Boga." - Św. Wincenty a Paulo

Sprzeczności mają sposób na wyważenie mojej nadmiernej dumy i wyzywania mnie, do polegania bardziej na Tobie, Panie. Pokładam mą ufność w Tobie.