Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/7 styczeń

7 stycznia
"Och! Jak piękne i kojące jest imię Maryi!” (św. Katarzyna Labouré)


Maryjo! Jesteś zawsze gotowa by otrzymać łaski, których potrzebuję, o ile tylko poproszę o nie. Zachowaj mnie w wiernności moim zobowiązaniom i naucz mnie jak wieść pokorne i proste życie.