Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/7 grudzień

7 grudnia
"Miłosierdzie nie jest miłosierdziem, jeżeli nie towarzyszy sprawiedliwości albo, jeżeli to pozwala nam zrobić więcej niż rozsądnie możemy wykonać.” (św. Wincenty a Paulo)

Uczyń mnie, Panie, nie tylko bardziej wrażliwym na ciche wołanie moich biednych i poniżonych braci i sióstr, ale przede wszystkim na ich potrzebę bycia słuchanymi i sprawiedliwie traktowanymi.