Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/6 październik

6 października
"Bardziej niż iść wymagana się od nas by przychodzić i dawać; nasze intencje powinny być czyste i całkowicie pozbawione własnego interesu."- św. Ludwika de Marillac

Panie, oddal ode mnie pragnienie przypodobania sie innym lub być samemu zauważonym z powodu tego co robię w twojej służbie. Niech dobre rzeczy są wykonywane dla Ciebie samego.