Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/5 wrzesień

5 września
"Niech dobra przyjemność Boga na zawsze będzie pokojem i spokojem waszych doświadczonych serc." - św. Wincenty a Paulo

"Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby! Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz." (Ps 86,6-7)