Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/4 grudzień

4 grudnia
"Jeśli Boża miłość jest ogniem, gorliwość jest jego płomieniem; jeśli miłość jest słońcem, groliwość jest jego promieniem." - św. Wincenty a Paulo

Boże! Niech praca moich rąk będzie wykonywana tak samo entuzjastycznie jak efektywnie. Pomóż mi dodać mojej dzisiejszej pracy wyjątkowego dotyku ferworu.