Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/3 styczeń

3 stycznia
"Gdziekolwiek byśmy nie byli, Bóg jest z nami, stąd musimy zawsze byś rozradowani.” (św. Ludwika de Marillac)

Panie, niech twoja nieustająca obecność będzie źródłem pokoju i radości dla mnie i dla tych, których dzisiaj spotkam.