Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/31 grudzień

31 grudnia
"Podobnie jak oszczędne gospodynie, wszystkie rzeczy powinniśmy zamieniać na prawdziwy zysk. Nie szukajmy naszego pocieszenia w stworzeniach i samozadowoleniu, lecz podążajmy wprost do Boga drogą wewnętrznego i zewnętrznego umartwienia, wytyczoną przez jego Boskiego Syna." (św. Wincenty a Paulo)

Uczynię lepszy użytek z sakramentu pojednania jako pozytywnego środka do poprawienia moich błędów.