Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/2 wrzesień

2 września
"Ludzie są tak stworzeni, że nawet najświętsi są skłonni do sprzeciwiania się wzajemnie” - św. Wincenty a Paulo

Trzymaj zdala od mnie, Panie, pragnienie spierania się i sprzeciwiania innym. Kiedy zawiodę, daj mnie łaskę, by przepraszać jako pierwszy.