Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/2 grudzień

2 grudnia
"Niekiedy świat krytykuje nas za nie dostosowanie się do niektórych jego wymagań; jednak podbudowuje się odkrywając, że jesteśmy pod wpływem reguł cnoty, kiedy sprawiedliwie potępia tych, którzy ulegli fałszywemu poklaskowi." - św. Ludwika de Marillac

Ojcze Niebieski, daj mi odwagę bym był bardziej stanowczy w obronie moich osobistych cnót i nauki wiary, gdy zostaję do tego zmuszony.