Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/26 wrzesień

26 września
"...wierzyć to wytrwać w służbie Bogu do samego końca. Bowiem bez wytrwałości wszystko jest stracone" - św. Wincenty a Paulo

Błogosławiony Ojcze, tylko dzięki twojej mocy mogę skutecznie dokończyć dzieła mi powierzone. Obdarz mnie odwagą i łaską abym pozostał wierny aż do końca.