Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/25 październik

25 października
"Po burzy wychodzi słońce, a dobry Bóg, który poniża i ponownie wywyższa, sprawia, że radość następuje po nieszczęściu i pozwala skutkom swojej mocy być miarą naszej nadziei opartej na dobroci." - św. Wincenty a Paulo

Dobry Boże, pokładam ufność mą w Tobie, bowiem jesteś moją niezawodną nadzieją w potrzebie.