Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/22 grudzień

22 grudnia
"Kiedy ostrzegam was przed waszymi uchybieniami, moje własne stają przed moimi oczami." (św. Wincenty a Paulo)

Kiedykolwiek muszę napomnieć kogoś, Panie, ukaż mi moje własne uchybienia i pomóż mi potraktować innych tak samo jak sam chciałabym być potraktowany.