Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/21 wrzesień

21 września
"Jakże oczywiste jest to, że Bóg kocha ciebie odkąd daje ci tak wiele okazji do służenia mu." - św. Ludwika de Marillac

Dziękuję , Panie, za przywilej służenia Tobie w biednych i potrzebujących, bezpośrednio lub pośrednio. Niech w moim sercu zawsze będzie miejsce dla bezdomnych, przesiedlonych i cierpiących dusz tego świata.