Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/20 październik

20 października
"Całe nasze szczęście zbudowane jest z wypełniania woli Bożej, a prawdziwą mądrością jest nie pragnąć niczego więcej ponad to". - św. Wincenty a Paulo

Kiedy zbłądzę szukając szczęścia w bogactwie, władzy i prestżu, sprowadź mnie z powrotem do siebie, Panie, ponieważ tylko Ty możesz zapewnić mi trwałą radość.