Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/1 wrzesień

1 września
"Należymy do Boga dzięki jego łasce. Czegoż więc możemy jeszcze oczekiwać żeby przypodobać mu się? Jeśli sprzeciwiamy się, to nie jest zaskoczenie. Ile warta jest zasługa bez przeciwności? I któż mógłby przed nimi uciec? Czy przy każdej niewielkiej przeciwności powinniśmy się zatrzymać, aby uczynić dobro? -- Dobro, które przynosi chwałę Bogu?" - św. Wincenty a Paulo

Nie ma czegoś takiego jak życie pozbawione kłopotów i bezkonfliktowe. Jeżeli takie sytuacje pojawią się, Panie, obdarz mnie mądrością abym rozpoznał je bardziej jako wyzwania aniżeli niepokonalne przeszkody.