Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/18 styczeń

18 stcznia
"Uważajcie, aby nic czego używacie nie zostało uszkodzone lub zniszczone." (św. Wincenty a Paulo)

Ojcze w Niebie, stwórz we mnie ducha ostrożności, abym z szaczunkiem traktował wszystko co jest moje dla nas, ponieważ ostatecznie to i tak należy do ubogich.