Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/16 grudzień

16 grudnia
"Polegajmy całkowicie na Bogu, pełni ufności, że bez względu na to co ludzie mówią i robią wszystko obróci się dla naszego dobra. Tak, kiedy cały świat zjednoczy się na naszą zgubę, nic nie może się nam stać jak tylko ti na co pozwoli Bóg, w którym pokładamy nasze zaufanie." (św. Wincenty a Paulo)

Panie, przyjmuję do wiadomości, że nawet gdy moje najlepsze zamiary i motywy są krytykowane, muszę otworzyć sie na prawdę, która może znajdować sie w tych słowach, a resztę zawierzam Tobie.