Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/13 wrzesień

14 września
"Nie możemy nigdy być zaskoczeni, kiedy ci, na których polegaliśmy, zawodzą nas. Wtedy właśnie Bóg wkracza, by wykonać swoją pracę." - św. Wincenty a Paulo

Panie, kiedy ci, którym ufam zawodzą mnie i wszystko wydaje się stracone, naucz mnie przebaczać całym sercem. Bąź moją siłą w tych trudnych razach.