Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/13 październik

13 października
"Bóg jest potężny, gdy my jesteśmy słabi. Tworzymy cnotę w tym w czym jej nie ma; w przesadzie jej nie ma. Jak mało Syn Boży osiągnął, to apostołowie, mieli lepsze rezultaty." - św. Wincenty a Paulo

Kiedy jestem skuszony, by położyć zbyt dużo na szali sukcesu i zauważam, że nie otrzymuje uznania na jakie według mnie zasługuję, Panie, pozwól mi znaleźć ukojenie w przykaładzie twojego życia