Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/12 październik

12 października
"Święta wola Boża wyznaczyła nam nasze obecne zatrudnienie. Powinniśmy wykonywać naszą pracę z wiarą ambasadora wykonującego polecenia swojego władcy." - św. Ludwika de Marillac

Kiedy poznam, że w moim sercu daleko odbiegam od tego co wiem jest twoją wolą wobec mnie, Panie, przypomnij mi, że krzyże i trudności są faktem życia i nie należy ulegać pokusom ich unikania. Polegam na tobie, wytrwać w wierze.