Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/12 grudzień

12 grudnia
"Odziejcie się w usposobienia, które ożywiły waszego Mistrza. Kiedy zbliżał się do chorego, zawsze robiłto w imie Ojca i przez cnotę Ducha Świętego. Dlatego zawsze powinniście w swojej mowie i czynach nieść ze sobą dobroć i czułość, miłość i miłósierdzie Ojca pozostając poddająć się przewodnictwu Ducha Świętego" (św. Wincenty a Paulo

Powstrzymuj mnie Panie, przed działaniem z czysto ludzkich pobudek, pamiętając, że ilekroć widzę ubogiego, widzę Ciebie, a ilekroć obdarowuję ubogiego, to ty Jezu otrzymujesz ten dar.