Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/11 wrzesień

11 września
"Czy należy oczekiwać, że cały świat pochwali każde nasze postępowanie a my nigdy nie będziemy okazji, by znaleźc słabości naszej postawy wobec innych? W tym przypadku, Bóg musiałby zmienić ludzką naturę." - św. Wincenty a Paulo

Ojcze Niebieski, pomóż mi zignorować dezaprobatę i lekceważenie, które czasami mnie nachodzą. Nigdy nie daj takim rzeczom stawać na mojej drodze w stronę dzieł, które wykonuje dla Ciebie.