Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/11 styczeń

11 stycznia
"Prawdziwe miłosierdzie, w naszym wieku, polega na przynoszeniu ulgi aniżeli w rozumieniu i podtrzymywaniu prób wyzwolenia, które poruszają klasy i grupy mniejszości." (Matka Zuzanna Guillemin SM)

Boże! Oczyść mnie z moich wszystkich osobistych uprzedzeń. Daj mi serce wyrozumiałe, zawsze gotowe słuchać i otwarte na okazje do dialogu.