Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/11 październik

11 października
"Tak długo jak jesteśmy chrześcijanami jesteśmy zobowiązani do wspierania złego humoru naszego bliźniego i osładzania go." - św. Wincenty a Paulo

Kiedy kusi mnie, aby poskromić zmienne zachowanie mojego bliźniego, przypomnij mi, Panie, że jutro mój bliźni postąpi tak ze mną.