Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/10 wrzesień

10 września
"Z powodu bardzo uzasadnionych powodów, Bóg czasami ukrywa przed swymi sługami owoce ich pracy, mimo, że on błogosławi ich z ogromnymi skutkami." - Św. Wincenty a Paulo

Kiedy co robię nie wydaje się mieć dużego znaczenia albo wyniki są niepewne, z Tobą po mojej stronie wiem, Panie, że moje wysiłki będą nagrodzone bez względu na wyniki.