Sections

WincentyWiki:Rozmyślania codzienne/10 grudzień

10 grudnia
"Zawsze unikałem wykonywania dobrych czynów w jednym miejscu, by zyskać uznanie w innym." (św. Wincenty a Paulo)

Panie w Niebie, zachowaj mnie z zwyczaju światowego w którym szuka się własnego zysk z działań podjętych na rzecz innych.